معرفی جامع کارخانه هری فارما

هری فارما یکی از مدرنترین کارخانه های دوا سازی در کشور میباشد، که در سال 1394 هجری شمسی مجوز تاسیس خویش را از مراجع زیربط رسمی اخذ و بعد از پلانگذاری طی دو سال  اعمار ساختمان های تولیدی و اداری خویش را تحت نظر مهندسین خارجی و داخلی به پایۀ اکمال رساند. بعد از ختم پروسۀ ساختمان سازی با تطبیق ساحات سبز بر اساس معیارات ادارۀ محترم محیط زیست، اولین فاز تولیدی خویش را به مساحت 900 متر مربع زیر بنا همراه با ساختمان اداری طبق اصول GMP و به مساحت 600 متر مربع ستاک کاملاً استاندارد که تمام معیارات ذخیره و نگهداری بر اساس استندرد GSP در نظر گرفته شده است که با مدرن ترین دستگاه های هواساز با فیلتر های HEPA مجهز میباشد،  به بهره برداری سپرده واقدام به تدارک مدرن ترین دستگاه های تمام اتوماتیک برای سه خط تولیدی خویش (کپسول، تابلیت و شربت های خشک) نموده و دستگاه های مورد نظر بعد از انتقال به کشور تحت نظر مهندسین خارجی و داخلی به مکانهای مربوطه نصب و راه اندازی گردید.

کارخانه هری فارما دارای مجهز ترین لابراتوار با پرسونل مسلکی بوده که با استفاده از استندرد های جهانی USP، BP و IP آزمایشات تحلیلی و توصیفی مورد نیاز در آن صورت میگیرد.

این کارخانه برای نخستین بار تولید محصولات خویش را طبق دستور العمل های اداره ملی تنظیم امور دوایی با در نظر داشت استندرد های پذیرفته شده دوایی توسط مجرب ترین فارمسستان داخلی در سال 1398 آغاز که تا هم اکنون سطح تولیدات خود را به 30 محصول رسانده است.

هری فارما طبق قوانین صحی جهانی برای تولید محصولات دوایی خود از Clean Room، Air Shower، Pass Box، دستگاه های هواساز و دستگاه های تولیدی تمام اتوماتیک استفاده مینماید که طبق دستور العمل های استندرد دوایی میخواهد بهترین کیفیت را در تولید محصولات خود به اثبات برساند.

هری فارما در فاز دوم، شهرک صنعتی،هرات، افغانستان، در زمینی به مساحت 15000 متر مربع موقعیت دارد.